Jak hrát airsoft v zimě - zbraně a jejich limity

V prvé řadě je třeba upozornit na to, že pod 10 stupňů nad nulou výrobci ani prodejci nedoporučují se zbraněmi střílet. Hrozí totiž poškození některých částí vzduchotechniky a v extrémních, ale ne až tak neobvyklých případech, dokonce prasknutí mechaboxu. Střelba je na vlastní riziko. Pokud i přesto plánujete airsoft v zimě hrát, je dobré řídit se několika základními poučkami.

 

a) Hop up gumička: Při hře s AEG je třeba dbát na to, aby hop up gumička byla tvrdosti max. 50° (u firmy Maple Leaf zelená barva gumičky). Měkčí silikon méně trpí na tuhnutí při mrazu a i když ztuhne, zbraň pořád zvládne při sníženém výkonu fungovat relativně bez problémů.

 

b) Křehkost materiálů: Je třeba být opatrný při manipulaci se zbraní. Snad s výjimkou moderního polymeru a nepříliš časté oceli jsou materiály použité na těla zbraní v mrazu křehké a při srážce zbraně s tvrdým povrchem (kmen stromu, kámen, beton) praskají. Platí to jak pro ABS plasty, tak pro ZnAl kovové slitiny. 

 

c) Střelba dávkou, nebo jednotlivě? Akumulátory se budou v zimě rychleji vybíjet. Paradox zimního hraní je, že zatímco střelba dávkou opotřebovává mechabox, standardně vyráběný ze zmíněné slitiny ZnAl, střelba jednotlivými ranami mechabox šetří, ale rychleji vybíjí akumulátor. Je tudíž dobré uzpůsobit hru tomuto faktu a připravit se na střelbu přinejhorším krátkými dávkami, ideálně jednotlivými ranami. V takovou chvíli je dobré mít připravený náhradní akumulátor.

 

d) Manuální zbraně: Dlouhodobá strategie mnohých hráčů je využívání zbraní s manuálním pohonem. To je dáno jejich relativně jednoduchým mechanismem ve srovnání s elektrickými zbraněmi. Ačkoli tedy klesne výkon, což ostatně v zimě platí pro veškeré airsoftové zbraně, spolehlivost je díky jednoduchosti těchto zbraní zachována.

Varianty jsou jednoranné brokovnice, nabízející vyšší rychlost palby s efektivním dostřelem kolem 40 m, tříranné brokovnice s vysokou rychlostí palby, ale s efektivním dostřelem okolo 20 m, a odstřelovací pušky s nízkou rychlostí střelby a s efektivním dostřelem pohybujícím se mezi 60-80 m.

Je dobré si pamatovat, že ačkoli co do fungování vnitřního mechanismu nabízejí manuální zbraně dobrou zimní alternativu k AEG, použité materiály jsou nadále stejné, takže obvykle ABS plast, nebo ZnAl slitina. I na ně se tedy vztahují stejné požadavky na opatrnější manipulaci, jako v případě AEG zbraní.

 

e) Plynové zbraně v zimě: Co se týče posledního ze třech základních pohonů airsoftových zbraní, plynu, je dobré vědět, že plynové zbraně jsou ze všech typů pohonů nejvíce koncipované pro asijský trh. V českém prostředí fungují spolehlivě možná šest teplejších měsíců v roce, za vyššího chladu je třeba počítat s podchlazením mechanismu a rapidním snížením výkonu, nebo rovnou s úplnou nemožností střílet. Plynovým zbraním je tedy dobré se při zimním airsoftu vyhnout.

 

V příštím článku se podíváme na výstroj, kterou je dobré s sebou na zimní airsoft vzít, a ilustrujeme si určité rozdíly mezi běžnou výstrojí pro jarní až podzimní měsíce a specifickou zimní výstrojí.