Návod na plynovou masku M10 a M10m

Plynová maska M10 a M10m není schopna chránít uživatele proti oxidu (kysličníku) uhelnatému CO a čpavku.
Plynová maska má gumotextilní upínací systém, který slouží k hermetickému utěsnění masky na obličeji a to přitahováním spánkových a týlních upínacích popruhů s posuvnými přezkami.
Před nasazením masky se musí délkově seřídit nepružné čelní pásky.


Lícnice plynové masky obsahují tyto části:

- pryžový výlisek lícnice
- polomasku
- zorníky
- vydechovací ventilovou komoru s průzvučným zařízením a pryžovým krytem
- vdechovací ventilovou komoru
- páskové upínadlo

Na lícnici masky jsou zorníky z tvrzeného silikátového skla, které je velmi odolné proti poškození.
Ventilová komora, kde jsou umístěny vydechovací ventilky, průzvučná vložka a (u varianty M10-m) picí hadička pro příjem tekutin.
Na ventilovou část plynové masky M10m je nasazen gumový kryt. Tento pryžový kryt je určen pro skrytí hadičky se sacím ventilem. 

Vdechovací otvory jsou určeny k vzduchotěsnému připevnění lícnicových filtrů v kapsách lícnice. 

Proti zamlžování se používají přídavné zorníky. Tyto přídavné zorníky se nasazují na zorníky plynové masky M10 nebo M10m při teplotách pod +5°C.

Příjem tekutiny s nasazenou plynovou maskou umožňuje speciální zátka polní láhve.
Do plynové masky M10m je zabudované zařízení, které umožňuje tento příjem tekutin. Součástí zařízení je: náústek, průchozí trubička, hadička a sací ventil. Toto vybavení je součástí plynové masky M10m.

Vdechovací komory, lícnice, přídavné zorníky a speciální zátka polní láhve jsou hermeticky uzavřené ( zataveny) v PE sáčku.


Popis masky M10m

Ochranná plynová maska M10m - je modernizovanou verzí masky M10. Jde o masku obličejového typu s upínáním pomocí pásků a lícnicovým filtrem.
Díky tvarově shodných zorníků a lícnici má maska velké zorné pole.

Zorníky této masky jsou zhotoveny z bezpečnostního silikátového skla. Tento materiál je odolný proti poškrábání. Obě dvě masky jak M10 tak M10m mají tvarově stejnou polomasku a lícnicové filtry. Plynová maska M10m má jinou konstrukci výdechové komory. Komora s průzvučnou membránou má nový prvek pro možnost pití.  


Hlavní části masky M10m jsou:

- lícnice
- brašna
- lícnicové filtry
- zátka polní láhve
- jeden pár přídavných zorníků
- polyetylenový sáček s uzávěrem
- záložní lícnicový filtr v obalu z plastu

Zařízení k pití vám umožní bezobav konzumovat tekutiny při nasazené masce. Toto upevnění zamezí zamoření přijímaných tekutin a vniknutí zamořeného vzduchu do plic.
Pro pití v ochranné masce M10m se může používat jen čistá voda. V případě konzumace jiných sladkých nápojů může dojít k zanesení sacího ventilu a případně dalších částí.
Součásti zařízení na pití je: sací ventil, soustava hadiček a trubiček k dopravě tekutin, sklápěcí zařízení umožňující přisunutí náustku k ústům, (zajišťující hermetické uzavření systému v klidové poloze). Uzavírací hadička a speciální zátka láhve umožňuje konzumaci tekutin z polní láhve v zamořeném prostoru.

Velikosti masky

Správnou velikost plynové masky se určí faciometrem - změří se vzdáleností od špičky brady ke kořenu nosu. Plynové masky M10 a M10m jsou ve 3 velikostech. Na obou stranách bradové lícnice masky jsou v kroužku vyznačeny číslice velikosti lícnice.

Velikost č.1 - vzdálenost do         120 mm
Velikost č.2 - vzdálenost              120 - 128 mm
Velikost č.3 - vzdálenost  nad      128 mm

Příprava a nasazení masky

Filtry lze mít nasazené na masce, nedegradují, ale může na ně působit vlhkost, která může snížit kvalitu filtrů. Proto je lépe nasadit filtr až v době ohrožení.
Filtry mohou být zabalené v různých obalech. Nejčastěji ve stříbrném a igelitovém obalu.
Nasazení filtru vám může usnadnit a urychlit, když promažete kraje filtrů mýdlem.

Jak nejrychleji nasadit masku v případě nebezpečí?
Okamžitě přestat dýchat a co nejrychleji si nasadit masku. Po nasazení masky vší silou a zprudka vydechnout všechen vzduch, který vám zbyl v plicích. Jedovaté plyny musíte co nejrychleji vydechnout ven, potom už klidně můžete dýchat přes nasazenou masku.
Pro komunikaci slouží na masce membrána pod přední mřížkou.
Upozornění pro vás v masce se nedají nosit dioptrické brýle.

Popis filtrů

Lícnicové filtry plynové masky jsou zataveny v PE sáčku. Všechny filtry musí zůstat zabaleny a vybalují se až těsně před použitím, protože mají za úkol chránit člověka proti všem otravným látkám, biologickým prostředkům, radioaktivním látkám a proti virům.

Důležité upozornění!
Filtry vás neochrání proti čpavku a oxidu uhelnatému.
Plynové masky M10 a M10m je možné používat v prostředí, kde je obsah kyslíku nad hranicí 17%.
Masku nelze použít v prostředí se stupněm nebezpečí výbuchu zóna 0 a zóna 1.

Zóna 0:
Prostor, ve kterém je výbušná směs plynu se vzduchem přítomna stále nebo se vyskytuje v dlouhých periodách (dříve se v ČR označovala jako SNV 3).

Zóna 1:
Prostor, ve kterém může vzniknout výbušná směs plynu se vzduchem za běžného provozu (dříve se v ČR označovala jako SNV 2).

Životnost filtrů

Životnost filtrů je v zabaleném a nepoužitém stavu min. 35 let.
Ochranu proti virům, bakteriím a aerosolům filtry poskytují až po neomezenou dobu.
Proti ostatním látkám vydrží filtry maximálně 7 hodin.

Že filtry už nejsou v pořádku a nechrání vás, poznáte že, se vám bude namáhavěji a těžce dýchat. To je znamení na výměnu filtrů. Když včas nevyměníte filtry za nové, můžete se udusit, nebo se vám dostanou jedovaté látky do plic. Je-li maska správně nasazena poznáte podle toho, že oběma rukama si zacpete boční filtry a nadechnete se. NESMÍ to jít!

Ošetření masky

Doporučení jak ošetřovat a umýt masku. Nejlépe je rozebranou masku umýt teplou (cca 50°C) mýdlovou vodou, nebo otírat houbičkou. Nikdy neumývat filtry, došlo by k jejich znehodnocení.
Po kontaminaci vnějšího povrchu plynové masky čistit tampony. Tyto tampony ideálně likvidovat spálením. Před prvním použitím se doporučuje masku z vnitřní strany vydezinfikovat. Zde najdete návod na výrobu dezinfekčního gelu. Je zakázáno masku čistit benzínem nebo jinými organickými rozpouštědly.

Skladování masky

Plynovou masku M10 a M10m by jste měli chránit před sálavým a slunečním světlem.
Neměla by být uložena v prašnu a vlhku a měla by být chráněna před mechanickým poškozením a proti úderům.
Při skladování masky v prašném prostředí je nutné zkontrolovat čistotu všech částí vydechovací ventilové komory.
Postup rozebrání výdechové ventilové komory je následující :
- sejme se pryžová manžeta komory
- vyjme se sací ventil z manžety komory
- zapáčením za výstupek nad průchozí trubičkou sejměte kryt výdechové ventilové komory
- po sundání krytu komory je přístupný vrchní vydechovací ventilek
- uložení vrchního ventilku se vyjme společně s ventilkem a těsněním, tak se zpřístupní vnitřní ventilek
- zkontroluje se stav ventilků, dosedacích ploch a sedel. Podle potřeby se očistí od prachu a jiných nečistot.

Není-li to nutné, ventilky nerozebírejte! Opačným postupem se provede zpětná montáž, při které je třeba dbát na úplné sestavení a na správné dosednutí všech dílů.

Při skladování masky M10 a M10m dbejte aby nedocházelo k nežádoucím deformacím gumových částí. Zejména lícnicích a vnitřních částí masky.
Maska by měla být uložena v tmavé, chladné, bezprašné místnosti bez náhlých teplotních změn.
Místnost by měla být větrána, teploty v rozmezí -10 až + 25°C. Optimální relativní vlhkost vzduchu pro správné skladování je 60-65 %. Neměla by se skladovat v přítomnosti pohonných hmot, rozpouštědel, mazadel a jiných hořlavin včetně chemikálií. Neměla by být skladována v blízkostí strojů a zařízeních při jejichž provozu vznikají elektrické výboje a jiskření - vznik ozonu.

 

m10m