Sprej obranný BODY GUARD 40ml - Obrana

Dostupnost: Centrální sklad

Expedice 2-5 prac.dnů - zboží máme v centrálním skladu.

Katalogové číslo: 102622
120,- Kč
+ -
Do košíku
Popis

Obranný sprej se super účinnou látkou CS se stará o Vaši bezpečnost.

  • CS - chlorbenzalmalondinitril
  • dosah až 6m
  • jednorázový (nelze plnit)
  • rozměry: 9cm x 3,5cm
  • objem: 40ml
  • výrobce: KKS GmbH

Bezpečnostní upozornění:
S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí
R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
S-9 Skladujte na dobře větraném místě.
S-23 Nevdechujte aerosol.
S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.

První pomoc:
S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody

Látka CS:
Z hlediska praktického využití je nejvýznamnějším představitelem lakrimátorů látka CS (chemicky 2-chlorbenzalmalondinitril), která byla zavedena do výzbroje armády USA v 50. letech minulého století jako standardní otravná látka s dráždivými účinky a nahradila do té doby používaný chloracetofenon (látka CN). Látka CS je tepelně stálá bílá krystalická látka s vůní po pepří, s bodem tání 94 - 96 °C, nepatrně rozpustná ve vodě, ale dobře rozpustná v organických rozpouštědlech. Látka CS je poměrně stabilní, dokáže v bojových koncentracích zamořit terén na několik dní v letních měsících a na několik týdnů v zimních měsících. Ve vodě se rozkládá velmi pomalu, zato v alkalickém prostředí je rychle rozložena na netoxické produkty. Je plněna do chemické munice (obvykle ruční dělostřelecké granáty, letecké pumy, aerosolové generátory) jako CS-pyrotechnická směs (práškovaný CS namíchaný do pyrotechnické nálože), směs CS-1 (jemně mletý prášek obsahující vedle látky CS 5% silikagel) nebo směs CS-2 (směs CS-1 doplněná o hexamethyldisiloxan, zvyšující její odolnost vůči měnícím se klimatickým podmínkám).