Obranný plyn EQUALIZER2 tekutá střela - 63ml - Obrana

Dostupnost: Vyprodáno

Zboží je aktuálně vyprodáno.

Katalogové číslo: 102624
235,- Kč
Hlídat dostupnost
Popis

Tekutý obranný sprej EQUALIZER2 (tekutá střela) - směs hrubých a jemných kapek k zasažení očí, nádech méně pravděpodobný, ale možný. Vánek neovliňuje směr.

  • velmi učinný
  • obsahuje 10 % OC (oleo-resin capsicum)
  • způsobuje: dočasné oslepnutí, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky
  • pojistka a konstrukce rozprašovače umožňují jednoduché a bezpečné ovládání
  • dosah: 2,5 až 3,5 metru (podle velikosti spreje)
  • odolný proti povětrnostním vlivům více než ostatní spreje
  • možno použít proti divokým zvířatům včetně psů
  • výrobce: A1 Security products Inc. made in USA
  • plněno v ČR
Bezpečnostní upozornění:

R10 Hořlavé. S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí. R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S-9 Skladujte na dobře větraném místě. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. S-23 Nevdechujte aerosol. S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima. R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.

První pomoc:
S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody

OC LÁTKA
Názov OC (Oleoresin Capsicum) je botanický názov, označujúci pálivé feferónky, ktoré obsahujú substancie - alkaloidy nazývané capsaicin. Jediná kvapka capsaicin v 100 000 kvapkách vody je stále zistiteľná.

Capsaicín je vyrobený z placenty feferóniek, ktorá je časťou pod stonkou. Táto placenta má 16 krát väčší obsah capsaicin, než zvyšok plodu, takže akýkoľvek OC sprej hoden svojho mena by mal obsahovať účinnou látkou vyrobenou z tejto časti.

V roku 1912 farmaceut Wilbur Scoville vytvoril štandardy pre meranie tepelných jednotiek kapsaicínu, ktorý bol používaný vo farmácii. Pre ilustráciu, pálivá paprika obsahuje> 5000 Scovillových jednotiek. Čistý kapsaicín 15 miliónov. Oleoresin capsicum použitý ako účinná látka v našich sprejoch má 2 milióny Scovillových jednotiek.