Obranný plyn EQUALIZER2 tekutá střela - 50ml, 40ml - Obrana

Dostupnost: Skladem

Expedice do 24 hod - zboží máme skladem na prodejně v Brně

Katalogové číslo: 103918
178,- Kč
+ -
Do košíku
Popis

Tekutý obranný sprej EQUALIZER2 (tekutá střela) - směs hrubých a jemných kapek k zasažení očí, nádech méně pravděpodobný, ale možný. Vánek neovliňuje směr.

  • velmi učinný
  • obsahuje 10 % OC (oleo-resin capsicum)
  • způsobuje: dočasné oslepnutí, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky
  • pojistka a konstrukce rozprašovače umožňují jednoduché a bezpečné ovládání
  • dosah: 2,5 až 3,5metru (podle velikosti spreje)
  • odolný proti povětrnostním vlivům více než ostatní spreje
  • možno použít proti divokým zvířatům včetně psů
  • výrobce: A1 Security products Inc. made in USA
  • plněno v ČR
Přidáním zboží do košíku potvrzujete že jste osoba starší 18 let !!!

Bezpečnostní upozornění:
R10 Hořlavé. S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí. R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S-9 Skladujte na dobře větraném místě. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. S-23 Nevdechujte aerosol. S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima. R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.

První pomoc:
S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody

OC LÁTKA
Název OC (Oleoresin Capsicum) je botanický název, označujúci pálivé feferónky, které obsahují substancie - alkaloidy nazývané capsaicin. Jediná kapka capsaicin v 100 000 kapkách vody je stále zistiteľná.

Capsaicín je vyrobený z placenty feferónek, která je časťou pod stonku. Tato placenta má 16 krát větší obsah capsaicin, než zbytek plodu, takže jakýkoliv OC sprej hoden svého jmena by měl obsahovať účinnou látkou vyrobenou z tejto časti.

V roku 1912 farmaceut Wilbur Scoville vytvoril štandardy pre meranie tepelných jednotiek kapsaicínu, ktorý bol používaný vo farmácii. Pre ilustráciu, pálivá paprika obsahuje> 5000 Scovillových jednotiek. Čistý kapsaicín 15 miliónov. Oleoresin capsicum použitý ako účinná látka v našich sprejoch má 2 milióny Scovillových jednotiek.